Wednesday, April 17, 2013

Derma dan Hadiah Dibernarkan

Potongan Dibenarkan Daripada Pendapatan Agregat

Bil Sumbangan Catatan
1 Derma/Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan.
Subseksyen 44(6)
2
Derma/Hadiah wang kepada institusi/organisasi yang diluluskan. (Amaun adalah terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat)
Subseksyen 44(6)
3
Derma/Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan atau Badan Sukan yang diluluskan. (Amaun adalah terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat)
Subseksyen 44(11B)
4
Derma/Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan Negara yang diluluskan. (Amaun adalah terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat)
Subseksyen 44(11C)
5
Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan.
Subseksyen 44(6A)
6
Derma/Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan.
Subseksyen 44(8)
7
Derma/Hadiah wang atau sumbangan manfaat bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk orang yang kurang upaya.
Subseksyen 44(9)
8
Derma/Hadiah wang atau kos peralatan perubatan kepada mana-mana badan rawatan kesihatan.
Subseksyen 44(10)
9
Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau Balai Seni Lukis Negeri.
Subseksyen 44(11)

No comments: