Wednesday, August 06, 2008

MASJID SEBAGAI PUSAT PUNGUTAN DAN AGIHAN ZAKAT

Persidangan Zakat dan Cukai Peringkat Kebangsaan 2008 yang telah diadakan di PWTC pada 5 - 6 Ogos 2008. Walaupun ia sudah agak lama berlalu, masih teringat saya kepada satu persoalan tentang tahap profesionalisme pengurusan zakat negara. Apatah lagi tahap profesionalisme ini dikaitkan dengan peranan masjid, iaitu masjid sebagai pusat aktiviti pungutan dan agihan zakat.
Persoalannya ialah mengapa perlunya dijadikan masjid sebagai pusat pungutan dan agihan zakat? Apakah pusat-pusat pungutan dan agihan yang sedia ada tidak cukup dan dengan itu perlu diperbanyakkan lagi melalui masjid?
......bersambung

No comments: